poniedziałek, 18 maja 2009

Pierwsi w Polsce AA

„Jestem alkoholikiem” – Józef Jan alkoholik


Książka jest zbiorem (wyboru dokonał i teksty opracował anonimowy alkoholik o imieniu Józef Jan) kilkudziesięciu historii spisanych lub opowiedzianych przez ludzi uzależnionych od alkoholu, którzy pić przestali dzięki pomocy poradni odwykowych, ale zwłaszcza dzięki pomocy i wsparciu, jakie otrzymali we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików.

Większość z tych opowieści („piciorysów”) związanych jest z Poznaniem i pierwszą w Polsce grupą AA – „Ster”.

W niektórych momentach jest to lektura dla ludzi o mocnych nerwach i pewnej odporności psychicznej. Jednocześnie „perełka” dla tych, którzy interesują się fenomenem pod nazwą Wspólnota AA, a zwłaszcza jej historią.