sobota, 7 lutego 2009

Clarence Darrow

„W imieniu obrony” – Irving Stone


Jest to bardziej literacka niż dokumentalna biografia świetlanej postaci amerykańskiej palestry, Clarence’a Darrowa.

Clarence Seward Darrow (1857–1938), to amerykański prawnik, adwokat, agnostyk, znany z cytowanego często powiedzenia: „Nie wierzę w Boga, ponieważ nie wierzę w krasnoludki”.

Darrow nie posiadał właściwie formalnego wykształcenia prawniczego, chyba, że za takie uznać jeden rok nauki w prawniczym college’u w Annn Arbor. W tamtych czasach wystarczyło to do podjęcia pracy w biurze prawniczym. Niedługo potem zdał niezbyt trudny egzamin przed komisją adwokacką do egzaminowania aplikantów i tym samym stał się prawnikiem „z prawdziwego zdarzenia”.

Inteligentny, oczytany, świetny mówca, kierował się raczej kategoriami sprawiedliwości i uczciwości niż skodyfikowanymi ustawami. Tak, wtedy było to jeszcze możliwe…

Występował w wielu głośnych procesach, bronił między innymi przywódcę strajku pracowników Pullmana, Eugene Debsa, braci McNamara, Leopolda i Loeba.

„W imieniu obrony” to opowieść zarówno o życiu Darrowa, głośnych procesach, w których brał udział oraz o Ameryce przełomu XIX i XX wieku i wydarzeniach, dzięki którym stała się ona tym, czym jest obecnie.