czwartek, 11 marca 2010

Wojownicy: fakty i mity

„Słynni wojownicy: Legendy i historia” – Daniel Mersey


Daniel Mersey (Anglik, urodzony w 1974 roku w Londynie) jest archeologiem, redaktorem i pisarzem. Jego specjalnością i pasją jest brytyjska wczesnośredniowieczna historia wojskowości. W książce „Słynni wojownicy” postanowił skonfrontować legendy i podania ludowe z faktami historycznymi.

Słynni wojownicy z książki Merseya to: Achilles, Beowulf (jedyny, co do którego można mieć pewność, że nigdy nie istniał), Cúchulainn, Drakula, Hajawata, Król Artur, Makbet, Robin Hood, Roland i William Wallace. Autor każdemu z nich poświęcił osobny rozdział zbudowany zwykle z trzech części. W pierwszej opisuje legendę, lub legendy dotyczące bohatera, ich ewolucje w czasie i odmiany lokalne. W drugiej poszukuje pierwowzoru historycznego legendarnego wojownika i konfrontuje fakty z mitami. W trzeciej znaleźć można analizę historyczną czasów i miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości danego okresu i kraju, a więc dotyczącą uzbrojenia, sposobów i metod walki, techniki i taktyki wojskowej itd.

O ile opisy legend czytałem z prawdziwą przyjemnością, to analizy i teorie historyczne wydawały mi się momentami nieco… ciężkawe.