czwartek, 16 sierpnia 2007

Ich drugie oblicze

"Ich drugie oblicze" - Müller-Wirth Moritz & Willmann Urs


"Ich drugie oblicze" (od Aleksandra Wielkiego do Mao Zedonga) to zbiór szkiców na temat czternastu postaci historycznych. Są wśród nich: Kleopatra, Marco Polo, Kaligula, Napoleon, Bismarck, Gandhi, Lincoln i inni.

Publikacja koncentruje się najwyraźniej na takich postaciach, którym, w związku z ostatnimi odkryciami naukowymi, należałoby zmienić biografię w encyklopediach lub podręcznikach, a przynajmniej spore jej fragmenty.

Aleksander Wielki - pijak, Kleopatra - autorka książek naukowych, Marco Polo, któremu wspomnienia z podróży pisał ghostwriter, itp. Ciekawe i lekko podane.