piątek, 3 grudnia 2010

Początki AA w Polsce

„Sami o sobie: Antologia tekstów polskich Anonimowych Alkoholików” – Józef Jan

Nie jest to pierwszy zbiorek „piciorysów” (opowieści alkoholików o własnym życiu i piciu) w Polsce, ale na pewno jeden z pierwszych. Jest natomiast – zgodnie z moją wiedzą – pierwszym zbiorem takich historii napisanych przez Anonimowych Alkoholików, czyli członków Wspólnoty AA w naszym kraju. Na dokładkę prawie wszyscy autorzy związani są, albo byli, z istniejącą po dziś dzień grupą AA „Ster” w Poznaniu.

W antologii, poza „piciorysami” znaleźć można także przykłady radosnej twórczości poetyckiej i plastycznej alkoholików, alkoholiczek oraz dzieci, piszących wiersze na temat alkoholizmu i alkoholików płci obojga.

Wyborem i opracowaniem tekstów zajął się alkoholik o imionach Józef Jan – nazwisko z oczywistych względów nieznane.

Opisywane wydarzenia miały miejsce w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, albo i wcześniej. W związku z rozwojem wiedzy na temat uzależnień, rosnących doświadczeń Wspólnoty AA oraz normalnej ewolucji poszczególnych grup Anonimowych Alkoholików, książka ta może mieć jedynie wartość historyczną. Zarówno leczenie odwykowe, jak i funkcjonowanie grup AA obecnie dość mocno odbiega od realnych doświadczeń i przekonań autorów tekstów. W niektórych przypadkach jest to wręcz egzotyka. Tym niemniej egzotyka bardzo ciekawa, dla kogoś, kto taką tematyką się interesuje.