sobota, 6 czerwca 2009

12 kroków na codzień

„Zrozumieć 12 kroków” – Terence T. Gorski


Od końca lat trzydziestych dwudziestego wieku program Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (AA) fascynuje specjalistów, psychologów, terapeutów, niezwykłą skutecznością w walce z nieuleczalną chorobą, jaką jest alkoholizm.

Program ten zawarty jest przede wszystkim w tzw. Dwunastu Krokach Anonimowych Alkoholików. Gorski wyjaśnia, na czym polegają poszczególne kroki programu, jak alkoholicy mogą stosować je w praktyce, a także, jak mogą je w pracy terapeutycznej wykorzystać specjaliści.