niedziela, 30 sierpnia 2009

Penn - historia kwakrów

„William Penn – reformator i polityk. Czas ideałów (1644-1681)” – Piotr Robak


Piotr Robak jest pracownikiem naukowym Zakładu Historii Powszechnej Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, a jego książka to fragment biografii angielskiego ziemianina, Williama Penna (1644-1718). Penn, reformator i polityk, zajmuje poczesne miejsce w historii Anglii i Stanów Zjednoczonych z dwóch powodów: po pierwsze był założycielem i, do pewnego czasu rzecz jasna, właścicielem stanu Pensylwania, a po drugie uważany jest za jednego z duchowych ojców wspólnoty kwakrów. Jego biografia, to jednocześnie opowieść o niezwykle ciekawym fragmencie historii Anglii i jej zamorskiej kolonii, znanej obecnie, jako Stany Zjednoczone, ale także – w Polsce prawdopodobnie pierwsza – poważna i rzetelna publikacja, na temat Towarzystwa Przyjaciół (kwakrów).